En vacker fettpärla

Datum: 2005-09-05 18:43

Köp

AAK

Börsveckan ser positivt på Karlshamns fusion.

Fettföretagets samgående med Aarhus United bedöms ha alla förutsättningar att bli en bra affär. Den nya koncernen får synergier genom effektivare produktion, bättre inköp och slipper dubbelinvesteringar. Börsveckan menar att de förväntade synergierna på 100 miljoner kr mycket väl kan överträffas, och då skulle aktien se mycket billig ut. En grov uppskattning ger då P/E-talet 11 räknat på 2007 års vinst. Det bedöms vara väl lågt med tanke på bolagets stabilitet och goda utvecklingsmöjligheter.
Kurs då rekommendationen gavs:
139,25 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser