En stabil bas

Datum: 2009-05-01 20:18

Tidningen Aktiespararen anser att Latour ger en stabil bas i en aktieportfölj.

Latours substansvärde bedöms vara runt 85 kr per aktie. Substansrabatten beräknas till 15 procent. Rekommendationen blir att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
82,375 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser