En vinnande aktiestrategi

En vinnande aktiestrategi

Publicerad 2012-12-07 13:05:00

Börskrönika Privata Affärer och Placeringsguiden publicerar över 30 analyser varje år som utmynnar i köprekommendationer. Självklart resulterar denna mångfald i både plus och minus och det går att dra en hel del slutsatser av resultatet.

Något som vi lyckats med i år är att plocka upp bolag som har en långsiktigt positiv utveckling och där det funnits tillfällen till en bra timing.

Getinge har vi varit positiv hela året och vid nya all-time-high den här veckan har uppgången varit 30 procent sedan i början av året.

Assa Abloy plockade vi upp i höstas och aktien nådde också nyligen all-time-high – uppgången blev 14 procent sedan analysen. SCA kom i somras in bland våra köprekommendationer när aktien noterades över hundralappen – nu har den stigit cirka 27 procent.

Dessa tre bolag är bra exempel på företag som jag menar kan vara en del av en riktigt bra aktiestrategi. Det är bolag som verkar på marknader som växer och dessutom har bolagen finansiella muskler och en vilja att växa snabbare via förvärv.

Bolagen har också en historia av hög lönsamhet. I SCA:s fall är det också viktigt att bolaget nu visat att strategibytet från ett skogsbolag till ett konsumentföretag (hygienprodukter) verkligen verkar genomföras med ett positivt resultat fullt ut.

Nyckelorden är alltså tillväxt, lönsamhet och en tillsynes långsiktig strategi som verkar rimlig. Sedan är det viktigt att veta att i de allra flesta fall råkar även denna typ av företag ut för bakslag som kan resultera i hack i intäkts- och/eller resultatkurvan.

Men erfarenheten visar att bra företag alltid kommer tillbaka och att denna typ av bakslag i stället varit ett bra köptillfälle att komma in lite billigare i aktien.

Nu är just dessa tre aktier på nya kursnivåer och känns mer eller mindre fullvärderade just nu. Men det finns andra aktier som passar in på ovanstående kriterier och där kursläget är mer lockande. Här har du tre exempel:

  • Hennes & Mauritz. Med en försäljning som hackat under hösten (inte minst i Tyskland) har aktien fallit tillbaka med över 15 procent från toppnivåerna tidigare i höstas. Men expansionen med nya butiker, nya koncept och mer onlineförsäljning fortsätter – detta kommer att ge utslag förr eller senare.
  • Betsson. Spelbolaget har en stark tillväxttrend i botten, men har ännu inte hämtat sig efter en vinstvarning i höstas. Mycket talar för att bolagets positiva utveckling fortsätter på lång sikt och den goda direktavkastningen ger också en låg fallhöjd i aktien.
  • Transmode. Bland de mindre bolagen är IT-bolaget Transmode en favorit. Aktien har backat efter besvikelse i den senaste delårsrapporten. Men tillväxten bör komma tillbaka – bolagets marknad ska över tid växa med minst 15 procent per år. Nu kan vara ett bra tillfälle att bygga en position i bolaget.

Magnus Alfredsson

Getinge , Assa Abloy , SCA , Transmode , Hennes & Mauritz , Betsson , Börskrönika

Följ de aktuella aktierna här

SCA B

Transmode Holding AB

Getinge B

Assa Abloy B

Betsson B

H&M B