"En potentiell högriskinvestering"

Datum: 2016-05-16 09:30

Behåll

Ericsson B

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska mäklar- och investerarfirman Stifel ser Ericsson som en potentiell högriskinvestering, som fastnat med en rad negativa faktorer under 2016 men med möjlighet till återhämtning i slutet av året.

Det skriver Stifel i en analys där bevakningen av Ericsson inleds med rekommendationen behåll och ett rättmätigt värde på aktien på 67 kronor.

"Vår styckesvärdering pekar mot 64-73 kronor per aktie samtidigt som vår kassaflödesvärdering visar ett pris närmare 82 kronor", skriver Stifel.

Stifel påpekar att 2016 riskerar att bli ett svårt år för Ericsson och hänvisar till valutaeffekter, volatila marginaler inom Services och en nedgång på utvecklingsmarknader. Stifel ser samtidigt möjligheter till ökade investeringar i USA och Indien samt en större andel kapacitetsinvesteringar under senare delen av året.

"Vi tror framförallt att det finns en potential för återhämtning i marginalen bortom andra, tredje kvartalet 2016…men på kort sikt finns ytterligare risker på nedsidan, särskilt inom Services enligt vår syn", skriver Stifel.

Kurs då rekommendationen gavs:
62,35 kr
Riktkurs:
67 kr

Rekommendation från: Stifel

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser