En mycket köpvärd aktie

Datum: 2004-11-18 16:05

Stockpicker gör bedömningen att Lundin Petroleum är en mycket köpvärd aktie.

Under 2005 väntas omsättnings- och resultatökningar p.g.a. den ökade produktionen under andra halvåret 2004. Dessutom spås bolaget vara fortsatt offensivt gällande prospektering och förvärv. Stockpicker skriver även att det inte finns något som tyder på att det höga oljepriset inte kommer att bestå. Baserat på 2005 års förväntade vinst efter skatt på 2,78 kr per aktie är P/E-talet 16, och risken bedöms vara hög. Riktkursen sätts till 54 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,8 kr
Riktkurs:
54 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser