En långsiktig kanonaktie

Datum: 2004-04-13 09:50

Börsveckan menar att Firefly är riktigt spännande och kan bli en långsiktig kanonaktie.

Firefly har chans att få en genombrottsorder från SL vilket bedöms kunna ta aktien upp mot 15 kr. Värderingen är i nivå med försäljningen, vilket bedöms vara lågt med tanke på den starka balansräkningen, tillväxtpotentialen och den historiska lönsamheten. I år räknar Börsveckan med att bolagets vinst blir 0,60 kr per aktie och år 2005 en kr per aktie. Det ger P/E-tal på 13 respektive 8. En varning utfärdas dock för den tunna handeln i aktien och en stämning Firefly har åkt på i USA för en brandolycka relaterad till en installation från 1980.
Kurs då rekommendationen gavs:
11 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser