En köpvärd löftesmaskin

Datum: 2006-06-05 09:41

Börsveckan kallar Kinnevik för löftesmaskin, men påpekar att om löftena håller är aktien mycket köpvärd.

Enkelt räknar bedöms substansrabatten vara 22 procent. Sammantaget gillar Börsveckan Kinneviks portföljinnehav.
Kurs då rekommendationen gavs:
92,875 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser