En köpvärd högriskaktie

Datum: 2004-03-22 10:05

Köp

MTG B

Dagens Industri rekommenderar köp i MTG efter de senaste månadernas kursfall.

P/E-talet är 24 på årets förväntade vinst. Vinstmultipeln sjunker till mer blygsamma 16 om vinsten relateras till de rörelsedrivande delarna, genom att justera för de börsnoterade innehaven i Metro, TV 4 och norska Radio P4. DI skriver att värderingen därmed inte är särskilt hög vid en jämförelse med andra börsnoterade internationella tv-bolag.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,25 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser