En köpvärd förvärvsmaskin

Datum: 2008-02-07 12:25

Veckans Affärer skriver att Getinge är en förvärvsmaskin som fortsätter att leverera oberoende av konjunktur.

De nya amerikanska förvärven bedöms höja lönsamheten och långsiktig intjäningspotential. P/E-talet summerar då till knappt 19 gånger årets vinst men sjunker till drygt 15 år 2009 i takt med att bolaget levererar i linje med sina finansiella mål. VA beräknar P/E-talen för i år och 2009 till 19 respektive 16. Tidningens kassaflödesmodell ger en uppsida i Getinges aktie på 20 procent med en riktkurs på 175 kr. Då skulle medicinteknikbolaget handlas till ca 22 gånger årets och 18 gånger nästa års vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
145,75 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser