En konjunkturvinnare

Datum: 2003-08-25 11:09

Börsveckan skriver att Trelleborg är en konjunkturvinnare och köper in aktien till sin modellportfölj.

Bolagets omstruktureringsarbete har börjat ge resultat. Jätteköpet av brittiska PSS gör att vinsten per aktie ökar 40 procent och att kassaflödet blir mycket starkt. Börsveckan anser att aktien framstår som ett bra köp sett på lite längre sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser