En hissnande premie

Datum: 2006-04-09 21:41

Börsveckan ser inte tillräckliga rationella grunder för att man ska vilja äga Kungsleden.

Bolagets fastigheter handlas till en premie på 20 procent, men räknat på justerat eget kapital så blir premien nästan 60 procent enligt Börsveckan. Baserat på det bokförda egna kapitalet blir premien 100 procent, vilket beskrivs som hissnande.
Kurs då rekommendationen gavs:
287,25 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser