En bra tillväxtaktie

Datum: 2005-06-12 18:22

BTS är mitt i en skördetid, menar Börsveckan.

Utbildningsbolaget bedöms vara en bra tillväxtaktie. Borträknat nettokassan ger årets förväntade vinst P/E-talet 16. Börsveckan bedömer att med en fortsatt tillväxt på ca 20 procent per år så ska aktien stiga i minst samma takt.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,25 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser