En bra placering

Datum: 2009-04-08 10:08

Läget i Billerud är inte hopplöst utan det finns flera ljus i tunneln, menar Affärsvärlden.

Kombinationen svag balansräkning och hög rörelserisk gör att Billerud pekats ut som en nyemissionskandidat, men enligt tidningen behöver det inte bli så. Lägre vedpriser och en svagare krona betyder bingo för bolaget. Nästa år spås därför kunna bli ett riktigt bra år för Billerud och om skogsbolaget klarar sig utan en nyemission bedöms uppsidan för aktien vara betydande. Detta eftersom risken för en nyemission redan är diskonterad och Affärsvärlden tror att marknaden har varit för snabb med att räkna ut Billerud. Affärsvärlden anser att Billerud är en bra placering på 1-2 års sikt och rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
24 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser