En bra fastighetsaktie

Datum: 2008-05-09 14:55

Tidningen Aktiespararen menar att Fabege är en bra fastighetsaktie även om den inte blir någon kursraket.

Fastighetsbolaget ger en hög direktavkastning. Tillsammans med god substans bedömer tidningen att Fabege hör hemma i en bred riskspridd aktieportfölj.
Kurs då rekommendationen gavs:
58,25 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser