En bra basaktie

Datum: 2006-06-05 09:48

Börsveckan ser Lundbergs som en bra basaktie för de som gillar lite fastighetsexponering.

Substansrabatten beräknas till 26 procent, men Börsveckan ser positivt på fastigheterna. Till de flesta portföljbolaget är dock inställningen ganska neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
371,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser