En bra bankval

Datum: 2007-08-30 11:05

Veckans Affärer menar att Handelsbanken är ett bra alternativ med lågriskprofil i banksektorn.

Banken börjar få upp farten bra i den organiska utlandsexpansionen, skriver VA. Risken bedöms dock vara att SHB fortsatt hamnar på efterkälken om superkonjunkturen blir riktigt långvarig. P/E-talen för i år och nästa år beräknas av tidningen till omkring 10.
Kurs då rekommendationen gavs:
190,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser