En billig bemannare

Datum: 2008-08-25 10:19

Köp

SJR B

Börsveckan köprekommenderar bemanningsbolaget SJR, som erbjuder låg värdering och hög direktavkastning.

För helåret spås rörelsemarginalen kunna landa runt 12 procent. Med en fallande tillväxttakt under andra halvåret ligger Börsveckans p/e-talsprognos på 7. Även om SJR av försiktighetsskäl skulle sänka utdelningen något för 2008 bör bolaget kunna erbjuda en direktavkastning på över 10 procent, vilket bedöms motivera köprådet.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,1 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser