En av Handelsbankens favoriter

Datum: 2010-09-09 14:26

Elextrolux

Elextrolux är, enligt Handelsbanken Capital Markets, närmast att betrakta som ett konglomerat på fem olika geografiska marknader. Bolaget är uppstartsfasen för att genomföra ett globaliseringprojekt för att öka effektiviteten, vilket Handelsbanken tror kommer ha en betydande påverkan för lönsamheten. De stora och mest kostsamma produktivitetsförbättringarna är dock redan genomförda. Electrolux har i förhållande till försäljningen väldigt låga operativa kostnader och även en naturlig säkring mot fallande försäljning från råvarukostnader. Handelsbanken räknar med att Electrolux ökar sin utdelning till 10,50 kronor (tidigare 5,50 kr) för 2010 i och med att bolaget är överkapitaliserat med 19 MDRSEK.
Kurs då rekommendationen gavs:
157,6 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser