En aktie med uppsida

Datum: 2008-05-04 22:13

Uppsidan i Profilgruppen känns högre än nedsidan, menar Börsveckan.

Marknadsutsikterna ter sig enligt tidningen något osäkra i år med en hägrande lågkonjunktur i sikte, men ledningens strävan att öka lönsamheten framgent bedöms ändå göra att aktien har en viss potential till p/e 8. Profilgruppen beskrivs ett välskött bolag med 27 års obruten vinst i nacken och goda kassaflöden.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,375 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser