En aktie med uppsida

Datum: 2008-06-02 23:49

Stockpicker ser ett köpläge i Consilium, som tillverkar marina och industriella system.

Varvens välfyllda orderböcker, regulatoriska aspekter och den höga investeringstakten inom olje- och gasindustrin talar för att bolagets orderingång fortsätter att växa väl de närmaste åren. Det skriver Stockpicker, som även menar att lönsamheten väntas åter öka från och med nästa år. P/e-talen för i år och 2009 beräknas till 12 respektive 8,7.
Kurs då rekommendationen gavs:
48,1 kr
Riktkurs:
58 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser