ELUX rätt värderad

Datum: 2001-09-24 12:55

Efter Electrolux höjer Matteus sin rekommendation från minska till behåll.

Ledningen uppges ha missbedömt styrkan i den nordamerikanska konjunkturavmattningen och drar nu ner prognoserna. Lagernedskrivningar i återförsäljarleden uppskattas medföra en negativ resultateffekt på mellan 200 och 300 miljoner kronor. Matteus menar att kostnaderna efter USA-katastrofen kommer att öka och att man därför sänker vinstestimaten något. Det senaste raset för aktiekursen gör nu att Matteus menar att dagens nivåer är rimliga. P/E-talen för innevarande år och nästa år är 10,6 resp. 10,1. Rekommendationen höjs till behåll och riktkursen sätts till 117 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,5 kr
Riktkurs:
117 kr

Rekommendation från: Matteus

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser