ELUX har problem

Datum: 2001-03-19 09:28

Hagströmer & Qviberg spår att en avmattning är på väg att drabba Elektrolux.

Under januari och februari minskade leveranserna i USA med 10 procent då återförsäljare av hushållsprodukter minskade sina egna lager kraftigt. Bakgrunden till minskningen i varulager är oron över en lägre privatkonsumtion framöver. Europamarknaden väntas utvecklas i vitvarujätten Electrolux favör. Avmattningen i USA bedöms däremot bli kännbar för bolaget. Det skriver Hagströmer & Qviberg i en analys och rekommenderar behåll för aktien. Vinsten per aktie i år spås till 13,70 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
147,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser