Elektrolux mot högre vinst

Datum: 2000-11-01 09:04

Rapporten föranleder inte att H&Q ändrar sin rekommendation.

Trots en rapport något sämre än Hagströmer & Qvibergs prognoser anser mäklarfirman att aktien är köpvärd. Framtidsutsikterna justerades ned och aktiekursen pressades även av det. Dock var försäljningssiffrorna högre än förväntat. Bolaget ser ändå positivt på nästa år, med liknande efterfrågan som i år. Det nya effektivitetsprogrammet kommer, enligt H&Q, efterhand att ge resultat. Det finns , viss risk för att aktien kan fortsätta pressas kortsiktigt, dock har aktien kommit ner på en sådan nivå att den känns attraktiv på lite längre sikt. På dessa nivåer håller därför H&Q fast vid sin köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
124 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser