Elektrolux bra val

Datum: 2002-09-23 14:29

Veckans Affärer menar att Elektrolux är ett mycket bra val för den långsiktige.

Elektrolux har klarat av konjunkturavmattningen bra och är enligt Veckans Affärer ett av de bolag som sannolikt kommer lindrigast undan om det blir en double-dip i USA. Bolagets kostnader spås fortsätta att sjunka och tidningen menar att det finns inget som talar emot att Elektrolux når målet om en rörelsemarginal på över 6 procent de närmaste åren. Blir tillväxten ett par procent ger ett avkastningskrav på 10 procent en riktkurs på 220 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
153 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser