Elekta går allt bättre

Datum: 2001-09-10 00:01

Starkt köp

Elekta B

Elekta är efter den senaste tidens tillbakagång återigen starkt köpvärd, enligt Handelsbanken

Enligt banken har bolagets orderingång varit mycket stark under de senaste kvartalen. Detta medför att banken spår att bolaget kommer att nå upp till sina mål. Enligt bankens bedömningar finns goda möjligheter att Elekta kommer att överträffa sina marginalmål. Dock påpekas att det i det korta perspektivet finns flera faktorer som kan inverka negativt på marginalen, däribland kostnaderna för joint-venture verksamheten i Kina. I dagens kurs är risken låg samtidigt som potentialen är stor menar banken som sätter riktkursen till 120 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
65 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser