Elekta klart sämre än väntat - spår negativ tillväxt Foto: Pressbild

Elekta klart sämre än väntat - spår negativ tillväxt

Publicerad 2016-03-02 07:55:00

Rapport Elektas resultat  var inte i närheten av vad analytikerna förväntat sig. Dessutom spår strålterapibolaget en negativ omsättningstillväxt för helåret.

Elekta redovisar ett ebita-resultat före engångsposter på 263 miljoner kronor för det tredje kvartalet i sitt brutna räkenskapsår 2015/2016.

Analytikerna hade räknat med ett ebita-resultat exklusive engångsposter på 422 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Omsättningen uppgick till 2.547 miljoner kronor. Här var 2.713 miljoner väntat bland analytiker.

Orderingången uppgick till 2.533 miljoner kronor. Väntat var här 3.175 miljoner.

Spår negativ tillväxt

Elekta spår en "något negativ" nettoomsättningstillväxt för räkenskapsåret, baserat på oförändrade valutakurser.

Det framgår av delårssrapporten.

Tidigare spådde bolaget en modest nettoomsättningstillväxt för räkenskapsåret 2015/16, baserat på oförändrade valutakurser.

Bolaget spår vidare ebita-marginalen före poster av engångskaraktär fortsätter att förbättras, en upprepning av tidigare bedömning.

Inför rapporten väntade sig analytikerna en försäljningstillväxt i lokal valuta på 2,1 procent för det brutna helåret, enligt SME Direkt och att ebita-marginalen väntades förbättras till drygt 16 procent att jämföra med förra årets 12 procent.

Elektas försäljning minskade med hela 8 procent i lokala valutor under föregående räkenskapsår.

Kraftigt minskad orderingång

Elektas orderingång minskade med 15 procent under det tredje kvartalet beräknat på oförändrade valutakurser, "vilket var en besvikelse och svagare än väntat".

Det skriver strålterapibolagets vd Tomas Puusepp i sin kvartalsrapportkommentar.

Enligt SME Direkt väntades orderingången öka med 12 procent, varav 8 procent valutajusterat, till 3.175 från 2.834 miljoner kronor. Utfallet blev 2.533 miljoner kronor.

Utmaningarna sägs vara relaterade till orderingången på Leksell Gamma Knife, vilken minskade med 56 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

"Utmanande var även marknader i region Europa, Mellanöstern och Afrika, för vilken orderingången minskade med totalt 17 procent beräknat på oförändrade valutakurser", heter det i vd-ordet.

Elektas nya produkt Leksell Gamma Knife Icon uppges ha mottagits med gott intresse inledningsvis. "Dock tar försäljningsprocessen längre tid än väntat eftersom vi vänder oss till ett nytt segment, strålbehandlingskliniker", skriver Tomas Puusepp.

Globalt pekar Elekta på fortsatt svaga marknader, påverkade av rådande ekonomisk osäkerhet och politisk oro, vilket framför allt har påverkat verksamheten på tillväxtmarknaderna. Helårsprognosen för räkenskapsåret sänks därför.

Kundförluster i Ryssland och Latinamerika

Elekta tog kundförluster om 72 miljoner kronor under det tredje kvartalet av det brutna räkenskapsåret. För niomånadersperioden uppgick kundförlusterna till 107 miljoner kronor (28) och var huvudsakligen hänförliga till Ryssland och Latinamerika.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Elekta B