Elekta bättre än index

Datum: 2005-08-23 09:45

Bättre än index

Elekta B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta.

Elekta har erhållit FDA godkännande av mjukvara för Synergy system vilket gör att Elekta kan slutföra installationen av ett antal Synergy maskiner där hårdvaran redan skeppats. Detta borde hjälpa Q2(05/06) omsättningen enligt Carnegie. Carnegie räknar med att Elekta kommer kunna leverera stark försäljnings- och vinsttillväxt, delvis drivet på av förbättrade marginaler och ökande efterfrågan på IGRT mjukvaran, under kommande år.
Kurs då rekommendationen gavs:
341,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser