Elekta bättre än index

Datum: 2006-06-02 09:47

Bättre än index

Elekta B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta. Elekta har presenterat en ny version av Gamma kniven som ledningen är säkra på kommer förbättra tillväxten inom neurokirurgi igen, enligt Carnegie. Det är bra för marginalerna eftersom de är högre inom neurokirurgiverksamheten än resterande verksamhetsområden, enligt Carnegie. Med en stark orderingång och ett antal stora beställningar nyligen borde fjärde kvartalets siffror bli starka, och eftersom konsensus förväntningarna har justerats ned borde risken i marginalprognoserna för nästa finansiella år vara begränsad, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
118 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser