Elekta bättre än index

Datum: 2007-09-26 09:53

Bättre än index

Elekta B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta efter kvartalsrapporten. Resultatet för bolagets första kvartal var mycket svagare än förväntat på grund av högre administrations- och forsknings- och utvecklingskostnader, enligt Carnegie. Resultatet från kvartal till kvartal varierar däremot kraftigt så det är dags att se framåt eftersom orderingången var mycket bättre än förväntat och bolaget själva förväntar sig mycket stark vinsttillväxt under det andra kvartalet, enligt Carnegie. Marknadens brist på förtroende för guidningen kommer att pressa aktiekursen på kort sikt innan fokus skiftas mot utsikterna för resten av året, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
104,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser