Elekta bättre än index

Datum: 2008-03-13 13:48

Bättre än index

Elekta B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta

Carnegie rekommenderar bättre än index för Elekta. Elekta presenterade positiva utsikter för de kommande åren vid bolaget kapitalmarknadsdag, enligt Carnegie. Marknadstillväxten förväntas stanna inom 6-10 procent drivet av både större volymer och högre priser, enligt Carnegie. Inga tecken syns på att kunderna skulle svårt med finansieringen av produkterna och återbetalningstiden är kort, enligt Carnegie. En nyckelfaktor för vinsttillväxt är marginalförbättringar, enligt Carnegie. Om negativa valutaeffekter börjar plana av borde marginalerna kunna börja öka genom en kombination av större hävstång i rörelsen och förbättrade bruttomarginaler, enligt Carnegie. Orderboken är rekordhög och värderingsmultiplarna börjar komma ner på attraktiva nivåer, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,625 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser