Electrolux som index

Datum: 2001-09-25 10:33

Som index

Electrolux B

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers spår att Electrolux kommer att utvecklas som index.

Lehman Brothers sänker sin rekommendation för Electrolux från köp till som index. Investmentbanken anser att osäkerheten gällande den kortsiktiga efterfrågan på bolagets produkter, som delvis tros vara bero på interna problem, kommer att ha ytterligare inverkan på resultatet för den andra halvan av året. Den nuvarande värderingen anses inte var för hög på lång sikt men banken anser det vara sannolikt att aktiekursen på kort sikt kommer att utvecklas sämre än index. Lehman förutspår att vinsten per aktie för det innevarande året kommer att sjunka med 56 procent från 4,8 till 2,1 kronor. Den nya riktkursen sätts till 110 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
104 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser