Electrolux sänks till minska

Datum: 2003-10-09 08:47

Hagströmer & Qviberg sänker rekommendationen på Electrolux till minska.

Hagströmer & Qviberg menar att genom en kassaflödesanalys har mäklarfirman kommit fram till att Electrolux nu kan vara fullvärderad. Värderingen inkluderar återkommande omstruktureringskostnader, skriver H&Q. Mäklarfirman anser att det finns risk för ökande prispress. Detta i kombination med en stark valuta ger negativa effekter. H&Q menar att aktien är värd runt 170 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
176 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser