Electrolux sämre än index

Datum: 2006-04-26 10:44

Sämre än index

Electrolux B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux efter kvartalsrapporten. Rapporten var i linje med förväntningarna men med stora avvikelser mellan divisioner, enligt Carnegie. På den negativa sidan så var kassaflödet svagt igen och bolaget behåller den relativt försiktiga prognosen på grund av osäkerheten kring råmaterialkostnader, enligt Carnegie. Inomhusprodukter visar på en långsammare expansionstakt vilket begränsar marknadens syn på verksamhetens värde på egen hand, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
218,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser