Electrolux sämre än index

Datum: 2006-06-02 08:59

Sämre än index

Electrolux B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux. Electrolux kommer att handlas exklusive rätt till Husqvarna nästa vecka, enligt Carnegie. Husqvarna agerar på mestadels attraktiva marknader, med solida marginaler och god transparens vilket betyder att det inte är stor dispyt över värdet, enligt Carnegie. Banken bedömmer att Husqvarna kommer att handlas mellan 85-90 kronor per aktie vilket är ett P/E(06e) på 14,5 gånger, enligt Carnegie. Den implicita värderingen av resterande Electrolux före omstruktureringar är EV/EBIT(06e) på 7 gånger vilket efter justeringar resulterar i att värderingen bara blir rättmätig till oattraktiv, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
200,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser