Electrolux sämre än index

Datum: 2006-09-18 16:10

Sämre än index

Electrolux B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux. Electrolux tar en kostnad på 300 miljoner kronor under tredje kvartalet för att stänga fabriker i Australien, enligt Carngie. Det är inte särskilt förvånande att Electrolux inriktar sig på Australien eftersom det är en de regioner som påverkas mest av import från Asien, enligt Carnegie. Åtgärderna kommer att spara 50 miljoner kronor årligen i tillverkningskostnader, enligt Carnegie. Omstruktureringskostnaderna för 2006 förväntas bli en miljard kronor, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
120,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser