Electrolux sämre än index

Datum: 2006-10-06 14:48

Sämre än index

Electrolux B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux. Electrolux aktien har gått starkt på kommentarer från bolaget om att det siktar på att nå upp till industrins genomsnittsmarginaler sex procent inom ett par år och åtta procent därefter, enligt Carnegie. Detta ska uppnås genom kostnadsbesparingar och genom att öka varumärkets värde och förbättra den relativa prissättningen, enligt Carnegie. Frågan är hur trovärdiga dessa mål är då bolagets marginal i nuläget är fyra procent, och prispressen från konkurrenter lär fortsätta, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
125,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser