Electrolux sämre än index

Datum: 2007-02-15 14:33

Sämre än index

Electrolux B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Electrolux efter bokslutsrapporten. Rapporten slog förväntningar med stor marginal, främst på grund av en imponerande marginalökning i Europa och starka prestationer på andra håll, enligt Carnegie. Uppgraderingar under 2007 hålls tillbaka av över 2 miljarder kronor i ökade råmaterialkostnader och en implicit EBIT guidning på 4,8 till 5 miljarder kronor, enligt Carnegie. Aktien ser nu väldigt dyr ut efter en 45 procentig uppgång hittills under 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
169 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser