Electrolux har inget mer att ge

Datum: 2006-11-23 12:36

Electrolux-aktien har inget mer att ge och Veckan Affärer ger därför rådet sälj.

VA menar att det är tveksamt att riskkapitalisterna skulle vara intresserade av att köpa ut Electrolux, då den största strukturåtgärden - avknoppning av Husqvarna - redan är genomförd. Dessutom tar den aviserade utskiftningen av kassan till stor del bort den finansiella hävstången, menar tidningen. Verksamhetsmässigt bedöms råvarupriserna och en vikande amerikansk byggmarknad göra livet tufft för Electrolux. Efter den massiva flytten av produktion till fjärran lågkostnadsländer ska aktien handlas med en högre riskpremie. Det anser VA, som värderar Electrolux till 14 gånger nästa års vinst och till 15 gånger det s k EV/EBIT, företagsvärdet delat på rörelsevinsten. Den senare multipeln är högre än för de flesta konkurrenter, som dessutom har högre marginaler än Electrolux.
Kurs då rekommendationen gavs:
138 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser