Elda på portföljen med Firefly

Datum: 2004-05-05 01:11

Affärsvärlden ser en uppsida på 20 procent i brandsäkerhetsföretaget Firefly.

En kraftig vinstförbättring förväntas i år. Affärsvärldens prognoser ger ett P/E-tal på 15. Men det bedöms räcka med ett par stora beställningar för att omsättning och vinst ska öka kraftigt även år 2005. En urstark balansräkning med en hygglig nettokassa anses begränsa risken. Tidningen menar att man ska göra som den nye storägaren Mitteregger, nämligen köpa Firefly.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,725 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser