Elanders mot vinster

Datum: 2003-03-05 11:46

Affärsvärlden anser att Elanders är ett köpvärt turn around-bolag.

Tryckerikoncernen håller på att frigöra sig från beroende av de olönsamma och konkurrensutsatta telefonkatalogerna. Bolaget har goda förutsättningar att lyckas med satsningarna på Infologistics. Varje krona i Elanders eget kapital värderas till 60 öre på börsen, vilket anses vara en krisvärdering. Men bolagets goodwillpost överstiger det egna kapitalet. Affärsvärlden spår ett resultat före skatt på 50 miljoner kr i år, 80 miljoner kr år 2004 och 120 miljoner kr i vinst 2005. P/E-talet räknat på de två förstnämnda årsvinsterna är 11 respektive 7. Köp i tryckeribolag är högriskprojekt, men tidningen rekommenderar köp av Elanders-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
34 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser