Elände Elanders

Datum: 2008-10-28 10:03

Börsveckan ser risk för ytterligare ras då Elanders har en ansträngd balansräkning och svag lönsamhet.

Baserat på de senaste tolv månadernas vinst landar p/e-talet på 12. Räknar tidningen in nettoskulden och jämför värderingen med rörelseresultatet blir multipeln 17 (EV/Ebit). Det bedöms vara väldigt högt för ett mindre bolag i en pressad bransch. I rådande börsläge anser Börsveckan att en värdering kring 8 gånger rörelseresultatet är en mer rimlig nivå.
Kurs då rekommendationen gavs:
70 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser