Efterfrågan ökar, men...

Datum: 2010-02-08 16:18

Sämre än index

Volvo B

Marknaden

Marknaden gillade Volvos rapport, medan Cheuvreux var ganska likgiltiga till den. Operationella intäkter var belastade med 1 417 MSEK (hälften överskott och resten bestod av nedskrivningar och reservationer) jämfört med Cheuvreuxs estimat på 350 MSEK. Justerat för detta var EBIT -894 MSEK, jämfört med bankens estimat om 51 MSEK. Totala lastbilsorder uppgick till 38166 fordon, vilket var en ökning på årsbasis med 179 %. Volvo förslag om att för första gången inte genomföra någon utdelning signalerar om osäkerhet gällande efterfrågan. Cheuvreuxs riktkurs sätts till 65 kronor. Detta framgår av en analys daterad den 8 februari.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,35 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser