Efterfrågan ökar i linje med prognos

Datum: 2010-09-28 13:51

Starkt Köp

Trelleborg B

Swedbank

Swedbank upprepar rekommendationen Starkt Köp och riktkursen 70 kronor för Trelleborg efter ett möte med bolagets ledning. Efterfrågan verkar ha utvecklats i linje med prognosen och bilproduktionen har fortsatt bra under det tredje kvartalet. Tillväxtmomentum kommer troligen att minska i takt, speciellt jämfört med det andra kvartalet då volymerna inom exempelvis Sealing Solution växte med 44 % i förhållande till året innan. Råmaterialpriserna kommer dock att medföra motvind för bolaget. Om man ser tillbaka, har alla affärsområden hanterat råmaterialpriserna väl, men Automotive kommer med största sannolikhet att lida aningens. Enligt Swedbank är bolagets finansiella situation stabil. Nettobelåning/Eget Kapital om 0,6 är inom målintervallet och kreditmarknaderna har förbättrats. Vidare har banken höjt sin utdelningsprognos något och menar att en utdelning mellan 30-50 % av EPS kan förväntas. Trelleborg går gradvis mot fler högmarginalsområden där mervärde kommer att skapas, bäst exemplifierat av Automotive. Swedbank förväntar sig att detta kommer att driva en gradvis omvärdering mer i linje med bolagets större kapitalvarukollegor.
Kurs då rekommendationen gavs:
60,2 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser