Efter KappAhls rapport

Datum: 2010-06-23 13:49

KappAhl

KappAhl rapporterade i morse en vinst före skatt för perioden mars-maj på 88 MSEK (konsensus: 120 MSEK). Försäljningen i jämförbara enheter var svagare än väntat (-1,8 % mot konsensus på +1,6 %). Tack vare en stark bruttomarginal (64,6 % jämfört med konsensus 62,2 %) var bruttovinsten på 789 MSEK så gott som i linje med marknadens förväntningar på 793 MSEK. I fredags skrev Erik Penser FK att man skulle vara försiktig inför rapporten. På längre sikt anses dock värderingen vara attraktiv, varför rekommendationen är Köp och riktkursen 73 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,75 kr
Riktkurs:
73 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser