Väntat räntebesked från ECB Foto: Michael Probst /TT

Väntat räntebesked från ECB

Publicerad 2018-03-08 14:07:00

Räntan Europeiska centralbankens råd beslutade som väntat att lämna räntorna oförändrade. Men ECB ändrar samtidigt vissa formuleringar som antyder att centralbanken inte tror sig hamna i en situation där nuvarande stödprogram utökas.

Styrräntan - lägsta anbudsräntan vid refinansieringsförfarandet - ligger därmed kvar på 0,00 procent. Depositräntan lämnades oförändrad vid -0,40 procent.

I Reuters enkät väntade sig samtliga 73 bedömare att ECB skulle lämna depositräntan oförändrad. Samtliga spådde även oförändrad refinansierings- och utlåningsränta.

Låga räntor under en utragen period

ECB meddelar vidare att styrräntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer under en utdragen period och klart längre än programmet för tillgångsköp.

Programmet för tillgångsköp, med månatliga köp om 30 miljarder euro, ska fortsätta åtminstone till slutet av september 2018, eller längre, och i varje fall till dess att det syns en uthållig justering av inflationsbanan som är förenlig med ECB:s inflationsmål.

ECB uppger även att de kommer att återinvestera kuponger och förfallande lån under QE-programmet och under en utdragen tid efter att det avslutats, vilket kommer att bidra till gynnsamma likviditetsförhållanden.

Ändrar guidningen

ECB tar däremot bort en tidigare fras, som funnits med en tid, om att de var redo att öka programmet vad gäller storlek och/eller tidsperiod om utsikterna skulle bli "mindre gynnsamma eller om de finansiella förhållandena inte skulle vara förenliga med ytterligare framsteg mot en uthållig anpassning av inflationsbanan".

Beslutet att ändra guidningen beträffande tillgångsköpen, QE, var enhälligt.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens efter ECB:s räntebesked på torsdagen.

Han sade också att ECB:s reaktionsfunktion inte har förändrats.

ECB-chefen sade också att det inte var mycket av diskussion om andra policy-skiften.

Han sade att ECB:s policy kommer att fortsätta att vara reaktiv och att segern ännu inte kan utropas när det gäller inflationen. Det generella uppåttrycket på den underliggande inflationen är fortsatt dämpat, sade han.

Direkt