Dystert för Enea

Datum: 2001-05-07 08:25

Minska

Enea

Alfred Berg upprepar sin minska-rekommendation efter bolagets rapport, som inte levde upp till förväntningarna.

Alfred Berg anser att Eneas rapport inte motsvarade de förväntningar som analyshuset ställt upp inför resultatet. Även försäljningen var under förväntningarna, vilket var något oroande. Bolaget sänkte sina prognoser och Alfred Berg spår att bolaget kommer att få det svårt med att återvända till den historiska tillväxten och lönsamheten. Vidare tror analyshuset att OSE kommer att få det svårt under årets sista del. Prognoserna för årets resultat per aktie sänks och nu väntas en förlust på ett öre. Nästa år spås dock en vinst på 31 öre per aktie och 2003 väntas en vinst på 65öre. Rekommendationen minska kvarstår och det motiverade aktievärdet sätts till 13,4 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,5 kr
Riktkurs:
13,4 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser