Dystert år för Trelleborg

Datum: 2003-02-10 15:37

Utsikterna för i år är inte uppmuntrande för Trelleborg.

Trelleborg anses ha en begränsad nedsida, och enligt Börsinsikt är aktien försiktigt värderad. P/E-talet är 11 baserat på 2003 års vinst, vilket innebär att även potentialen är begränsad. Detta eftersom det historiska P/E-talet har legat omkring 12, även om Börsinsikts kassaflödesmodell motiverar 91 kr per aktie. Rapporten gav ingen anledning att köpa aktien, och de kortsiktiga framtidsutsikterna är dystra.
Kurs då rekommendationen gavs:
68 kr
Riktkurs:
91 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser