Dyrt Raysearch

Datum: 2005-08-29 15:59

Dagens Industri manar sina läsare till att avvakta med Raysearch trots tillväxt i superklass och extremt höga marginaler.

Aktien har tiofaldigats i värde på två år och mycket är inräknat i aktien, skriver tidningen, som menar att det krävs starkt optimistiska antaganden för att räkna hem medicinteknikbolaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
161 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser