Dyr men köpvärd

Datum: 2005-04-25 09:42

Lundin Mining är en köpvärd aktie för den som liksom ägarfamiljen Lundin är långsiktig. Det skriver Dagens Industri.

Aktien placeras dock i högriskfacket. Stigande metallpriser och mer utvinning ur befintliga gruvor hör till de positiva faktorerna, enligt tidningen. Samtidigt påpekas att Lundin Mining, som saknar egen kapacitet för raffinering av utvunnen metall, går bra när marknaden är väldigt bra medan resultatet dyker när det är sämre tider. Aktien beskrivs som dyr, men med potential.
Kurs då rekommendationen gavs:
64,125 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser