Sämre för Dustin

Sämre för Dustin

Publicerad 2017-01-11 08:39:00

Rapport IT-grossisten Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 68 miljoner kr för det första kvartalet 2016/17 (77). Resultatet per aktie uppgick till 0,89 kr (1,01).

Omsättningen uppgick till 2 284 miljoner kr (2 124) och bruttomarginalen till 14,9 procent (14,8). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (2,5).

Justerat ebita-resultat blev 116 miljoner kr (105), vilket gav en marginal på 5,1 procent (4,9).

Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kr (-2). Rörelseresultatet blev 98 miljoner kr (87).

Dustin förväntar sig alltjämt att den organiska tillväxten under innevarande räkenskapsår kommer att bli "något högre" än det föregående.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår då den organiska tillväxten låg på 4,4 procent – samma nivå som helåret 2015/2016.

"Tillväxten är framförallt driven av en fortsatt stark onlineförsäljning gentemot kundgruppen små och medelstora företag. Kvartalet har också präglats av en hög aktivitet inom kundgruppen stora företag och offentlig sektor, där nyförsäljning ersatt utgående avtal", skriver Dustins vd Georgi Ganev i onsdagens rapport.

Han skriver även att bolaget strävar vidare mot öka marginalerna och i det första kvartalet uppfylldes denna ambition. Den justerade ebita-marginalen steg 0,2 procentenheter från första kvartalet föregående år till 5,1 procent.

"Marginalökningen förklaras främst av en gynnsam produktmix och genom tidigare genomförda förvärv, med en större andel mer avancerade produkter och tjänster med högre marginal", skriver Dustins vd om marginalen.

"Under kvartalet har ett antal större nytecknade avtal med en initialt lägre lönsamhet ersatt utgående avtal. Detta tillsammans med en viss förskjutning i kundmixen har påverkat marginalen något negativt", fortsätter han.

Direkt